Tourist Agent app
Zamislite svijet u kojem radite svaki dan 2 sata manje!
/home/nikoslatoe/Downloads/win7/win7.iso sudo dd if=/home/nikoslatoe/Downloads/win7/win7.iso of=/dev/sdb bs=4M; sync